GOLEMOVA BOJOVKA

MĚSTSKÁ TÝMOVÁ HRA PO STARÉ PRAZE


  • Počet osob: až 50 osob (10 týmů po 5 členech)
  • Hrací doba: cca 3 hodiny
  • Délka trasy: 5 Km
  • Start i cíl hry: Praha, ulice Dušní
  • Jazyk: Česká varianta hry
  • Cena od: 259 Kč/osoba

PŘÍBĚH HRY:

Vera Flassak žila se svou rodinou poklidný život v Rakousku. Z generace na generaci si předávali záhadný svazek zápisků na starém papíře, prastaré dědictví. Čmáranice měly zvláštní kouzlo a proto se jich nikdy nikdo nezbavil. A to bylo dobře.

Vera jednoho dne zjistila, že čmáranice nejsou beze smyslu a jala se je překládat. V roce 1589, kdy byly texty napsány, panovala v Praze napjatá atmosféra. Židé se báli násilí a byli obviňováni ze všech myslitelných zločinů. Nakonec se našel někdo, kdo se bezpráví postavil. Ale za jakou cenu? Vydejte se to zjistit!


POPIS PRŮBĚHU HRY:

Golemova bojovka je hra, která kombinuje poznávání historického centra Prahy a řešení netradičních úkolů. K úspěšnému dokončení hry je potřeba umět se orientovat v mapě, mít smysl pro detail a logicky myslet. Nejsou potřeba žádné faktické znalosti, jen selský rozum, otevřená mysl, hravost a důvtip.

V domluvený čas se sejdeme v Dušní ulici, kde se účastníci rozdělí do několika týmů. Každý tým od nás dostane potřebné materiály ke hře a hru odstartujeme s hromadným startem.

Cílem hry je v uličkách staré Prahy objevit všechny potřebné indicie k sestavení správného kódu zámku a otevřít schránku dříve než konkurenční týmy. V průběhu hry jednotlivé týmy nacházejí stejné indicie na stejných stanovištích, avšak v jiném pořadí. Vítězí tým, který otevře schránku jako první.

Do schránky lze vložit malé Vámi dodané překvapení :)


KONTAKT:
info@prahahrou.cz
+420 774 077 222