TAJEMNÁ SCHRÁNKA

MĚSTSKÁ HRA V HISTORICKÉM CENTRU PRAHY


ŽÁNR: OUTDOOROVÁ HRA

POČET OSOB: 10-50

DOBA TRVÁNÍ: 2-3 hodiny

Cena od 250 Kč/osoba

Příběh hry

Během rekonstrukce Národního muzea v Praze byla při strhávání příčné zdi nalezena v její výduti schránka. Je velmi pravděpodobné, že tato schránka pochází z druhé poloviny 30. let, kdy daná část budovy procházela dílčí rekonstrukcí.

Artefakt je opatřen zámkem se čtyřmístným číselným kódem, který se dosud nepodařilo rozluštit. Památkáři se v každém případě chtějí vyhnout použití hrubé síly k odemčení schránky, aby takto vzhledem ke své historické hodnotě nebyla poškozena. U schránky byl naštěstí dále nalezen dokument obsahující instrukce k sestavení kódu.

Přiložený dokument byl datován ke 2. říjnu 1938 a byl podepsán jistým Hugo Tapferem, který v Muzeu dle dochovaných archiválií pracoval jako výzkumný pracovník. Krátce po Mnichovské dohodě se ale vzhledem ke svému židovskému původu rozhodl využít téměř poslední příležitosti emigrovat za oceán. V muzeu se ale rozhodl uchovat svoji malou památku, a to dobře ukrytou na dalších více než 70 let.

Popis průběhu hry

Tajemná schránka je týmová hra, která v sobě kombinuje poznávání historického centra Prahy a řešení netradičních úkolů. Cílem hry je v časovém limitu 3 hodin vyřešit spoustu hádanek, šifer, hlavolamů a sestavit správnou kombinaci číselného zámku k otevření tajemné schránky.  V Praze na Malostranském náměstí se v domluvený čas setkáte s koordinátorem, který Vám předá základní instrukce a podklady ke hře. Účastníci, kteří se rozdělí do týmů po max. 5 členech budou soutěžit nejen o obsah tajené schránky, ale i o lepší čas.  Nejsou potřeba žádné faktické znalosti, jen selský rozum, otevřená mysl, hravost a důvtip. 

Do schránky lze vložit vámi zvolené překvapení :) 


Kontaktujte nás na emailové adrese: info@prahahrou.cz