INVESTICE DO ÚNIKOVÉ HRY

Investice do únikové hry se v dnešní době pohybují v řádech několika stovek tisíc korun a u některých větších-rozsáhlejších her přesáhne i hranici milionu. Každá hra je ale originál a investice se liší hry od hry, investora od investora. Do počátečních nákladů hraje velkou roli několik faktorů. V první řadě musíte vlastnit nebo mít v dlouhodobém pronájmu vhodný prostor. Podle typu prostoru, Vašich představ, ale také podle konkurence se vybere téma hry a připraví se podrobný návrh. Návrh řeší hru od příběhu, rozložení místností, disignu po veškeré vybavení. Musejí se také naplánovat jednotlivé úkoly, doprovodné efekty, jejich funkčnost a vzájemná propojenost. Pak už přicházejí na řadu stovky hodin odborné řemeslnické práce. I když investice do únikové hry je nemalá a její vybudování náročné, věříme, že pokud se vše udělá správně, počáteční investice se několikanásobně vrátí.